Ekologiczne korzyści fotowoltaiki: Energia słoneczna a zmiany klimatyczne

Ekologiczne korzyści fotowoltaiki: Energia słoneczna a zmiany klimatyczne
Odnawialne źródło energii, emisja gazów cieplarnianych, korzyści z energii słonecznej,

Słońce jest niesamowitym i odnawialnym zasobem, który ma moc napędzania życia na Ziemi i dostarczania czystej, zrównoważonej energii wszystkim jej mieszkańcom.

W rzeczywistości więcej energii słonecznej dociera do naszej planety w ciągu jednej godziny niż jest zużywane przez całą populację świata w ciągu jednego roku. Energia słoneczna może być przekształcana w energię elektryczną za pomocą modułów fotowoltaicznych (PV) (foto = światło, voltaic = elektryczność)

Istnieją dwa główne powody, dla których właściciele domów są zainteresowani energią słoneczną: po pierwsze, korzyści finansowe; a po drugie, korzyści dla środowiska. W poprzednich wpisach na blogu dość obszernie omówiliśmy finansowe korzyści płynące z energii słonecznej. W tym artykule skupimy się na korzyściach środowiskowych płynących z energii słonecznej.

Przeczytaj: Fotowoltaika: wszystko, co musisz wiedzieć w jednym przewodniku

Korzyści środowiskowe płynące z energii słonecznej

Energia elektryczna wytwarzana przez panele słoneczne jest czysta, odnawialna i bezemisyjna. Podczas gdy większość energii elektrycznej powstaje w wyniku spalania paliw kopalnych, takich jak węgiel i gaz ziemny, wytwarzanie energii elektrycznej za pomocą energii słonecznej i innych odnawialnych źródeł energii – takich jak wiatr i energia wodna – nie powoduje emisji dwutlenku węgla ani lokalnych zanieczyszczeń powietrza.

Podczas gdy wydobycie i wykorzystanie paliw kopalnych jest kosztowne i szkodliwe dla środowiska, energia słoneczna jest darmowa i łatwo dostępna – gdybyśmy mogli przechwycić całą energię słoneczną świecącą na Ziemię tylko przez jedną godzinę, moglibyśmy zasilać cały świat przez rok!

Inwestując w energię słoneczną, możesz pomóc zmniejszyć naszą zależność od paliw kopalnych na rzecz jednego z najbardziej obfitych, stałych źródeł energii, jakie mamy do dyspozycji: naszego słońca.

Odnawialne źródło energii

Energia słoneczna jest odnawialnym źródłem energii, co oznacza, że może się naturalnie regenerować i może być wykorzystywana wielokrotnie przy minimalnym wpływie na środowisko. Jest to niewątpliwie jedna z największych zalet energii słonecznej dla środowiska.

Promienie słoneczne padają na powierzchnię ziemi i są pochłaniane przez rośliny, zwierzęta, wodę i panele słoneczne. Gdy panele słoneczne pochłaniają energię słoneczną, przekształcają ją w energię elektryczną lub ciepłą wodę (w zależności od rodzaju panelu).

Ta czysta energia jest następnie przechowywana w bateriach słonecznych, a dzięki inwerterowi słonecznemu może być natychmiast wykorzystana do zasilania działalności człowieka.

Energia słoneczna zmniejsza emisję gazów cieplarnianych

Wytwarzanie energii elektrycznej za pomocą energii słonecznej zamiast paliw kopalnych może znacznie zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, w szczególności dwutlenku węgla (CO2). Gazy cieplarniane, które powstają podczas spalania paliw kopalnych, prowadzą do wzrostu globalnych temperatur i zmian klimatycznych. Zmiany klimatyczne już teraz przyczyniają się do poważnych problemów związanych ze środowiskiem i zdrowiem publicznym w całym kraju i na świecie, od pożarów na zachodzie po coraz częstsze i poważniejsze burze na wschodzie.

Stawiając na energię słoneczną, można zmniejszyć zapotrzebowanie na paliwa kopalne, ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i zmniejszyć swój własny ślad węglowy. W rzeczywistości już jeden dom, w którym zainstalowano system energii słonecznej, ma wymierny wpływ na środowisko.

Nie zużywa wody do działania

Jedną z najbardziej niedocenianych zalet energii słonecznej dla środowiska jest to, że nie wymaga ona wody do działania. W przeciwieństwie do wielu innych rodzajów źródeł energii, panele słoneczne nie potrzebują żadnych zewnętrznych ani wewnętrznych płynów do prawidłowego działania. Oznacza to, że nie zużywają one cennej wody do działania.

Panele słoneczne nie muszą być również czyszczone chemikaliami, takimi jak te stosowane w konwencjonalnych elektrowniach na paliwa kopalne. Zamiast tego polegają one na naturalnym deszczu i parowaniu w procesie czyszczenia.

Systemy chłodzenia paneli słonecznych są podobne: wykorzystują metody chłodzenia powietrzem zamiast polegać na pompach podłączonych bezpośrednio do rzek lub jezior. Systemy te działają wydajniej niż konwencjonalne, ponieważ wykorzystują naturalne procesy zachodzące w przyrodzie, a nie wymagają interwencji człowieka!

Wreszcie, co najważniejsze, technologia solarna nie ma żadnych ruchomych części, więc nie zużywa żadnego smaru!

Korzyści z energii słonecznej dla lokalnej jakości powietrza

Jedną z największych zalet energii słonecznej jest to, że powoduje ona bardzo niewiele zanieczyszczeń powietrza. Analiza przeprowadzona przez National Renewable Energy Laboratory (NREL) wykazała, że powszechne wykorzystanie energii słonecznej może znacznie zmniejszyć emisję tlenków azotu, dwutlenku siarki i cząstek stałych, które mogą powodować problemy zdrowotne. NREL stwierdziło, że wśród innych korzyści zdrowotnych, energia słoneczna skutkuje mniejszą liczbą przypadków przewlekłego zapalenia oskrzeli, problemów z układem oddechowym i sercowo-naczyniowym oraz utraconych dni pracy związanych z problemami zdrowotnymi.

Zmniejsza zanieczyszczenie powietrza

Dlaczego panele słoneczne są korzystne dla środowiska? Energia słoneczna jest zrównoważonym i czystym źródłem energii, które nie wytwarza szkodliwych cząstek stałych w powietrzu. Zmniejsza więc zanieczyszczenie powietrza i czyni nasze miasta zdrowszymi miejscami do życia.

Panele słoneczne są zwykle umieszczane na dachach lub innych obszarach, które mogą przechwytywać światło słoneczne przez cały dzień. Należy pamiętać, że szczególną uwagę należy zwrócić na instalację paneli słonecznych na żaglówkach, ponieważ mogą one być zacienione i zmniejszać wydajność systemu. Pozwala to na codzienne generowanie energii bez zanieczyszczania powietrza przez okres do 30 lat i przy minimalnej konserwacji!